HOME

ประมวลภาพผลงานการสักยันต์ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

International Tattoo Ajarn Ohr

อาจารย์อ๋อ ฆราวาสผู้เชี่ยวชาญวิการสักยันต์ ลงเข็มอันเข้มขลังและสวยงามไม่ว่าจะเป็นใคร ร่ำรวยเหลือล้น หรือยากจนแสนเข็นไม่เป็นอุปสรรคในการลงเข็ม

ด้วยความที่อาจารย์อ๋อไม่ได้เลือกว่าลูกศิษย์จะเป็นคนที่ร่ำรวยหรือยากจนมากจากไหน ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน เพียงขอให้มีความศรัทธาในของที่ได้รับไป อาจารย์อ๋อก็ประสิทธิ์ประสาทวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาให้กับลูกศิษย์ทุกคน ให้ประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองปรารถนา ดังคำอวยพรที่ว่า

“อย่าอด อย่าอยาก อย่ายาก อย่าจน อย่าต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าใคร”

Top