หน้าแรก / ประวัติอาจารย์

ประวัติอาจารย์


ผู้ชำรองไสยเวทสายบางพระ   เจนอักขระแม่นคาถาทุกสายไสย
เชี่ยวเชิงชาญด้านมนตรายิ่งกว่าใคร    ผู้สืบสายเข็มสักพลังอย่างนานเนาว์

อาจารย์อ๋อ ฆราวาสผู้เชี่ยวชาญวิการสักยันต์ ลงเข็มอันเข้มขลังและสวยงามไม่ว่าจะเป็นใคร ร่ำรวยเหลือล้น หรือยากจนแสนเข็นไม่เป็นอุปสรรคในการลงเข็ม

ด้วยความที่อาจารย์อ๋อไม่ได้เลือกว่าลูกศิษย์จะเป็นคนที่ร่ำรวยหรือยากจนมากจากไหน ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
เพียงขอให้มีความศรัทธาในของที่ได้รับไป อาจารย์อ๋อก็ประสิทธิ์ประสาทวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาให้กับลูกศิษย์ทุกคน ให้ประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองปรารถนา ดังคำอวยพรที่ว่า "อย่าอด อย่าอยาก อย่ายาก อย่าจน อย่าต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าใคร"

ข้อปฏิบัติ
1. ไม่ทำลายพระพุทธศาสนา
2. ไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์
3. ไม่ด่าพ่อแม่ใครเด็ดขาด
4. ไม่เป็นชู้กับลูกเมียใคร
5. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
6. ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับศิษย์สำนักเดียวกัน
7. ไม่สักให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

สำนักได้มีการเปลี่ยนเข็มสักทุกคน ใช้แล้วทิ้งเลยเพื่อความสะอาดและปลอดภัย

สำนักสักยันต์ อาจารย์อ๋อ บ่อทอง 

28/1 หมู่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Top